Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
BIM & Trực quan hóa 3D / Ứng dụng web

Trực quan hóa 3D với Three.JS & ReactJS

Khách hàng

Khách hàng đến từ Nhật Bản, biết đến BHSoft thông qua mạng lưới của họ. Khách hàng đã liên hệ với BHSoft thông qua đối tác của BHSoft. BHSoft có nhiều khách hàng Nhật lâu năm và chúng tôi đã phát triển mạnh để duy trì hoạt động tại thị trường Nhật Bản.

Nhu cầu kinh doanh

Khách hàng cần dịch một tệp lớn (revit .rvt) của mô hình tòa nhà và hiển thị dữ liệu 2D và 3D một cách chính xác trên trình duyệt.

BIM – Trực quan hóa 3D với Forge

Dự án triển khai một ứng dụng web để dịch mô hình được tạo bởi 3D MAX Studio, có thể hỗ trợ người dùng cuối trực quan hóa mô hình của họ bằng trình duyệt web. Dự án thực sự đơn giản. Tuy nhiên, phần khó nhất là tìm cách dịch với các API Autodesk Forge.

Đặc biệt, đội ngũ BHSoft đã giúp khách hàng của mình dịch hồ sơ khách hàng (tệp revit .rvt) bằng dịch vụ Autodesk Forge. Đội phát triển phải chỉ định màu sắc cho các phòng và tầng của mô hình tòa nhà để phiên bản 2D khớp với phiên bản 3D.

Sau khi dịch tệp sửa đổi bằng API Mô hình phái sinh, trình xem Autodesk Forge có thể hiển thị dữ liệu đã chuyển đổi thành dữ liệu mô hình 2D và 3D trong trình duyệt.
Nhiệm vụ của chúng tôi là trích xuất và nội suy dữ liệu khi kết xuất để hiển thị chính xác màu từng tầng / phòng.

Thách thức

  • Vào thời điểm đó, tài liệu Autodesk Forge không đầy đủ như ngày nay.
  • Thay đổi trong API gây ra thay đổi vi phạm.
  • Đội phát triển đã phải liên tục thảo luận với khách hàng để đạt được sự đồng thuận về cấu trúc dữ liệu.

Giải pháp

BHSoft có tính chuyên nghiệp cao và kinh nghiệm ứng phó tốt với các trở ngại trong quá trình phát triển dự án. Các nhà phát triển của BHSoft rất nhiệt tình, sẵn sàng thảo luận và giải quyết vấn đề của khách hàng bất cứ lúc nào có vấn đề. Do đó, thời hạn của dự án và hiệu suất của sản phẩm không bị ảnh hưởng.

Các công nghệ đã sử dụng

  • Quy trình dữ liệu: Autodesk Forge APIs
  • Back-end / Server: Node JS, Express
  • Front-end và UI: JavaScript, Three JS, HTML5, CSS3, React JS, Bootstrap 3

Liên hệ https://bachasoftware.com

LinkIn https://www.linkedin.com/company/bac-ha-software/