Tận dụng tiềm năng phát triển ASP.NET và .NET CORE.

.Net là một khung phần mềm rất phổ biến được phát triển bởi Microsoft. Phiên bản đầu tiên của .Net framework được phát hành vào năm 2002.

BHSoft đã chuyên về ASP.NET và .Net core trong hơn 10 năm. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư .NET có kinh nghiệm và được chứng nhận, những người sẽ giúp bạn phát triển các ứng dụng web xuất sắc bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất của Microsoft.

Chúng tôi đầu tư rất nhiều hàng năm để mở rộng dịch vụ .Net của mình. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các ứng dụng thân thiện với người dùng tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Giải pháp cùng với quy trình tiết kiệm chi phí và mã sạch là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Tận dụng tiềm năng phát triển ASP.NET và .NET CORE.

.Net là một khung phần mềm rất phổ biến được phát triển bởi Microsoft. Phiên bản đầu tiên của .Net framework được phát hành vào năm 2002.

BHSoft đã chuyên về ASP.NET và .Net core trong hơn 10 năm. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư .NET có kinh nghiệm và được chứng nhận, những người sẽ giúp bạn phát triển các ứng dụng web xuất sắc bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất của Microsoft.

Chúng tôi đầu tư rất nhiều hàng năm để mở rộng dịch vụ .Net của mình. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các ứng dụng thân thiện với người dùng tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Giải pháp cùng với quy trình tiết kiệm chi phí và mã sạch là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Những gì chúng tôi cung cấp

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CORE ASP.NET
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CORE ASP.NET

Thiết kế UI / UX
Thiết kế UI / UX

TƯ VẤN CỐT LÕI ASP.NET
TƯ VẤN CỐT LÕI ASP.NET

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các giải pháp mà chúng tôi có thể xây dựng với công nghệ .Net

Phát triển ứng dụng dựa trên đám mây
Phát triển ứng dụng dựa trên đám mây

Triển khai ASP.NET CORE cho Azure
Triển khai ASP.NET CORE cho Azure

Ứng dụng hậu cần
Ứng dụng hậu cần

Phát triển cổng thông tin doanh nghiệp
Phát triển cổng thông tin doanh nghiệp

Chuyển và di chuyển nền tảng
Chuyển và di chuyển nền tảng

Phát triển ứng dụng dịch vụ theo yêu cầu
Phát triển ứng dụng dịch vụ theo yêu cầu

Chuyển và di chuyển nền tảng
Chuyển và di chuyển nền tảng

Phát triển ứng dụng dịch vụ theo yêu cầu
Phát triển ứng dụng dịch vụ theo yêu cầu

Chuyên môn .NET của chúng tôi

 • Vue.js
 • JavaScript
 • HTML & CSS
 • Angular8/ AngularJS
 • ASP.NET
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET Core
 • API
 • Postgre SQL
 • Oracle
 • MongoDB
 • Microsoft SQL Server
 • MariaDB

Hãy chia sẻ ý tưởng và để chúng tôi có thể xây dựng nó!