Phát triển ứng dụng .Net

Trở lại năm 2002, đó là ngày đầu tiên .NET Framework được giới thiệu. BHTech đã đầu tư nhiều vào phát triển .NET custom để cung cấp công nghệ và tính năng tiên tiến và cập nhật nhất của nền tảng này cho khách hàng.

Các dịch vụ phát triển .NET tại BHTech bao gồm:

 • Phát triển ứng dụng tùy chỉnh từ năm 2002
 • Tùy chỉnh phần mềm của bên thứ ba
 • Di chuyển các ứng dụng cũ sang .NET
 • Tích hợp ứng dụng
 • Dịch vụ kiểm tra và QA hệ thống .NET
 • Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ
Kỹ năng .Net

BHTech có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu về lập trình C #, VB.NET, LINQ, phát triển WPF và một loạt các công cụ kiểm tra, phân tích hồ sơ và mã .NET. Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng nhận được các giải pháp hiệu quả về chi phí, được mã hóa rõ ràng và được tối ưu hóa để mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất. BHTech cung cấp kiến thức chuyên môn về công nghệ như sau:

Các ứng dụng web: ASP .NET, ASP .NET MVC, ASP.NET AJAX, ASP .NET Dynamic Data

Dịch vụ web: ASP .NET Web Services, WCF Services, WCF Data Services, REST, SOAP, JSON

Web services: Windows Forms, WPF, XAML Browser Applications

Thành phần giao diện: ASP .NET AJAX CT, DevExpress, Telerik, Infragistics

Các ứng dụng được phân phối: Enterprise Services, .NET Remoting

Bảo mật: HTTPS/SSL, SSO, X.509, NTLM, Kerberos, Encryption, Auditing, Logging

Truy cập dữ liệu: ADO .NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate

Các sản phẩm: SharePoint, Dynamics CRM, BizTalk, Exchange Server 

Dịch vụ phát triển web PHP

BHTech có các nhà phát triển PHP tốt nhất với kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng web có khả năng mở rộng, đáng tin cậy, giàu tính năng cho cả các công ty mới thành lập và các doanh nghiệp đang phát triển.

Để giải quyết tất cả những thách thức nghiêm ngặt về thời gian đưa ra thị trường trong khi đảm bảo yêu cầu kỳ vọng của người dùng cuối, BHTech xây dựng phương pháp phát triển dự án của mình xung quanh việc phân phối nhanh, kiến thức kỹ thuật sâu rộng và phương pháp quản lý dự án năng động. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau:

 • Phát triển ứng dụng web tùy chỉnh
 • Tích hợp dịch vụ web
 • Cải tiến ứng dụng kế thừa
 • Cơ sở dữ liệu được điều khiển
 • Phát triển website
 • Chuyển sang PHP
 • Hỗ trợ và bảo trì ứng dụng web

Lĩnh vực kinh doanh: thương mại điện tử, hệ thống quản lý nội dung, cổng web, tích hợp kinh doanh, mạng xã hội, back-end của ứng dụng di động, quản lý tri thức.

Frameworks: Symfony, CakePHP, Zend, CodeIgniter, Yii

Công nghệ cho di động

BHTech cung cấp kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong việc phát triển các ứng dụng di động vô cùng nhiều tính năng dành cho iOS, Android, ứng dụng di động Hybrid, cũng như các trang web di động dựa trên HTML5, giúp các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi quan trọng từ web sang di động.

Mobile-Centric Apps

Bằng cách hiểu doanh nghiệp và yêu cầu của khách hàng, chúng tôi giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng thêm doanh thu. BHTech cung cấp các giải pháp di động đa nền tảng cho phép cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi, đồng thời thu hút sự tham gia và giữ chân khách hàng tốt hơn.

Mở rộng doanh nghiệp sang thiết bị di động

BHTech mở rộng các ứng dụng doanh nghiệp cho các thiết bị di động và kết nối các môi trường hiện có với nhu cầu di động. Phát triển các giải pháp back-end, middle-ware và front-end tùy chỉnh để triển khai các điểm cuối di động trong cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu tự động hóa của khách hàng.

Chuyên môn của chúng tôi:

 • Giao tiếp trường gần
 • Vị trí địa lý
 • Báo hiệu / thông tin nhận biết vị trí
 • AR / VR
 • Di chuyển ứng dụng từ trang web sang điện thoại thông minh

Ngôn ngữ: Objective C/C++, Swift, Java, HTML5/CSS3, JavaScript

Khung và công nghệ:

Cocoa/Cocoa Touch, Location, Navigation…

FeatherJS, ReactJS / ReactNative, GraphQL…

Ionic 1/2, Alpha Anywhere

Bootstrap, AngularJS1/2,

Swagger, FeatherJS

Công nghệ Java

Nền tảng:

– J2SE (Standard Edition) - phát triển ứng dụng của máy tính để bàn, máy chủ và các thiết bị tương tự.

– J2EE và JavaEE (Enterprise Edition) - phát triển các ứng dụng doanh nghiệp máy khách-máy chủ đa nền tảng.

– Presentation layer (thành phần giao diện người dùng và thành phần quy trình giao diện người dùng)

JSP, Servlets

– Web framework: Struts, Tapestry, JSF, Vaadin-GWT

– Portal framework: Liferay

– JavaScript library: jQuery, Dojo ToolKit

– GUI widget toolkit: Swing, AWT, SWT

Business Layer (Service Interface & Business Workflow)

– Web Service

– Enterprise JavaBeans (EJB)

– Spring Framework

– Java Message Service (JMS)

– RMI, CORBA (for distributed computing)

Data Access Layer:

– Hibernate, TopLink

– JPA,JDBC

– XML-DB