Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
GIS - bản đồ - Vị trí / Ứng dụng di động

Ứng dụng thời tiết trên điện thoại di động

Đây là một ứng dụng di động cho cả hai nền tảng (iOS và Android), kết nối với API dự báo thời tiết của Yahoo và API vị trí địa lý của Google để nhận thông tin về vị trí và thông tin dự báo thời tiết của nó, thông báo cho người dùng nếu thời tiết trong một ngày trong tương lai như họ muốn.

Ứng dụng thời tiết trên điện thoại di động – Mobile applications development. Chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm tốt nhất để giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả cho khách hàng.

Công nghệ: iOS/Objective C/Xcode/Android/Java;

Quy mô dự án: 2MMs

Tải xuống: https://itunes.apple.com/pk/app/asecro-world-weather/id1070497603?mt=8

Liên hệ https://bachasoftware.com