Phát hành:
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng kinh doanh / Ứng dụng web / GIS - Bản đồ - Vị trí

Hệ thống quản lý phương tiện

Nhu cầu kinh doanh:

Có đầy đủ các tính năng của một hệ thống để tiếp nhận và quản lý thông tin từ OBD / OBDII, Dashcam, BLE,… đến Web Server.
Quản trị viên web có thể quản lý tất cả thông tin của:

  • Các tài xế
  • Loại phương tiện & Phương tiện
  • Chuyến đi, các điểm dừng, địa điểm
  • Các cảnh báo trong thời gian thực
  • Các ảnh, video ngắn từ camera hành trình
  • Hỗ trợ tính vận tốc
  • Trạng thái động cơ, nghỉ giải lao…

Các công nghệ

  • NodeJS, C#, MongoDB
  • JavaScript, JQuery, Bootstrap,
  • Google Map APIs