Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
BIM & Trực quan hóa 3D / Ứng dụng doanh nghiệp / GIS - Bản đồ - Vị trí

Hỗ trợ xây dựng đường hầm

BHSoft giúp khách hàng xây dựng hệ thống hỗ trợ xây dựng đường hầm.

Vị trí:

Helsinki & Espoo, Phần Lan

Nhu cầu kinh doanh:

Có một số thử thách kỹ thuật:

  • Để hiểu rõ định nghĩa dự án cùng với một kế hoạch lớn và dài hạn trong lĩnh vực xây dựng.
  • Vì máy móc và công nhân đang vận hành và làm việc dưới lòng đất nên thẻ RFID rất hữu ích để quản lý vị trí của máy móc.
  • Những trở ngại để xây dựng nhiều môi trường phát triển: Development => Customer Testing => Staging => Production, cùng với việc triển khai nhiều lần.

Giải pháp:

 • Thiết lập quy trình làm việc minh bạch (rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các bên).
 • Thiết lập và duy trì các công cụ và quy trình quản lý dự án hiệu quả (Tất cả các bên tương tác qua Trello, Git, Jira, Email, Skype).
 • Tiêu chuẩn làm việc dựa trên yêu cầu của khách hàng.
 • Tất cả các bên phải đạt được sự đồng thuận về phương pháp giao tiếp hiệu quả nhất.

Các công nghệ được sử dụng:

  • Back-end / Server:

  MS .NET WebForm, C#, IIS

  Geo server, Open layer 3, Open street map, Tomcat

  • Front-end & UI:

  JavaScript, jQuery, Bootstrap 3 & mobile responsive

  3D/2D simulation, WebGL, Three.JS

  • Cơ sở dữ liệu: Oracle 11, PostgreSQL, PostGIS

Quy mô dự án:

50+ MMs

Nhóm của BHSoft gồm bốn nhà phát triển, làm việc với dự án từ tháng 7 năm 2013 đến năm 2018. Phương pháp Agile / Scrum đã được áp dụng trong dự án. Nhóm cũng đã tương tác với khách hàng thông qua hội đồng quản trị Trello để quản lý và theo dõi quá trình phát triển dự án.

Liên hệ qua [email protected] để biết thêm thông tin chi tiết.