đã phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
GIS - Bản đồ- Vị trí/ Ứng dụng di động

Taxi Back-End Management

Quản lý Back-End của hệ thống đặt Taxi nhằm quản lý các ứng dụng dành cho thiết bị di động để người dùng đặt chuyến đi và quản lý người lái xe để thực hiện công việc của họ. Quản trị viên ở Back-end cũng có thể giám sát các hoạt động của công ty taxi.

Đây là ứng dụng web quản trị dành cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp Gia công phần mềm và Phát triển Phần mềm Nước ngoài cho Thị trường Toàn cầu.

Được triển khai với CI / PHP, Bootstrap, JQuery, CSS Animation, MySQL.

Quy mô dự án: 6 MMs

Liên hệ: https://bachasoftware.com