Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng kinh doanh / GIS - Bản đồ - Vị trí / Ứng dụng Web

Hệ thống quản lý SchoolBus

Hệ thống quản lý SchoolBus

SchoolBus – Đây là phần mềm hỗ trợ các trường tiểu học quản lý xe buýt, tài xế và giám sát xe buýt.

Ứng dụng Web cho phép quản trị viên của trường xem các tuyến đường, điểm đón / trả của xe buýt và có thể quản lý dữ liệu của hệ thống cho cả năm.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động với nhiều phiên bản, Trình điều khiển, Màn hình xe buýt, Phụ huynh và dành cho học sinh. Thông qua các ứng dụng di động, cha mẹ sẽ biết vị trí xe buýt hiện tại và chuẩn bị cho con mình.

Các công nghệ được sử dụng:

  • Back-end / Server : NodeJS, JavaScript Geo server, Open layer 3, Open street map, Tomcat
  • Front-end và UI: JavaScript, jQuery / Angular JS, Bootstrap 3
  • Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, PostGIS

Thời hạn: 12MMs

Liên hệ https://bachasoftware.com

Thêm nữahttps://www.linkedin.com/company/bac-ha-software/