Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng kinh doanh / GIS - Bản đồ - Vị trí

Quản lý cơ sở hạ tầng công cộng

Quản lý hạ tầng công cộng – Đây là phần mềm hỗ trợ cơ quan chính phủ quản lý vị trí của tất cả các công trình công cộng như cây xanh đường phố, công viên… và cả những nơi cho thuê.

Tiêu chuẩn sẽ bao gồm quản lý cơ sở hạ tầng công cộng trong các hạng mục sau:

•  Sự sống còn cơ bản, bao gồm nước, thực phẩm, hệ thống thoát nước hợp vệ sinh, nơi ở và chăm sóc sức khỏe;
•  Cảnh sát và phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc điện, cầu đường, và quá cảnh;
•  Giáo dục, văn hóa, giải trí và giải trí;
•  Môi trường bền vững và có khả năng phục hồi, bao gồm không khí, nước tự nhiên, rừng, đồng cỏ và đất ngập nước luôn tồn tại thông qua thay thế tài nguyên, tái sử dụng, tái chế, phục hồi và đổi mới.

Công nghệ: ASP.Net, C#, GeoServer, OpenLayers, Open Street Map, Google map, Angular JS, Bootstrap, Mobile with iOS / Hybrid

Quy mô dự án: >15 MMs

Links: (Private use)

Liên hệ https://bachasoftware.com