Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng Web

pizzapastahameln.de

pizzapastahameln.de  là trang web cho phép mọi người kiểm tra và đặt bánh pizza và mì ống tại khu vực địa phương. Tất cả thông tin liên quan đều có trong web.

pizzapastahameln.de – Trang web thương mại điện tử dành cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp Gia công phần mềm và Phát triển Phần mềm Nước ngoài cho Thị trường Toàn cầu.

Công nghệ: PHP Drupal;

Quy mô dự án: 2MM

Links: http://pizzapastahameln.de/

Liên hê https://bachasoftware.com