Khách hàng 

Khách hàng là một công ty Phần Lan cung cấp các giải pháp kết nối địa phương trên nền tảng di động. Sản phẩm chính của họ là một ứng dụng di động dựa trên vị trí và không cần đăng ký, cung cấp các dịch vụ liên lạc và mạng trong các khu vực và vùng lân cận cụ thể.

Nhu cầu kinh doanh của khách hàng

Khách hàng yêu cầu xây dựng một module gốc trên nền tảng Android & iOS để chọn, minh họa và hiển thị một khu vực cụ thể trong khu vực lân cận. Khách hàng yêu cầu chúng tôi xây dựng ứng dụng với Flutter.

Dự án

BHSOFT đã giúp khách hàng xây dựng ứng dụng di động với Flutter với các tính năng chính xác như yêu cầu.

  • Ứng dụng cho phép người dùng tương tác với những người sống, làm việc hoặc dành thời gian trong khu phố của họ.
  • Ứng dụng cho phép các doanh nghiệp địa phương kết nối với nhau, quảng bá doanh nghiệp của họ, nhận phản hồi và tham gia các sự kiện trong các lĩnh vực.

Thách thức

Chúng tôi đã gặp một số khó khăn với các thuật toán và tính toán cho ứng dụng nhưng nhóm của chúng tôi chắc chắn đã cố gắng xây dựng các tính năng chính xác theo yêu cầu của khách hàng, hoạt động tốt trên cả hai nền tảng Android và iOS.

Solution

Nhóm phát triển di động BHSOFT đã giúp khách hàng xây dựng các tính năng chính xác mà họ yêu cầu. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng di động cho khách hàng, toàn bộ nhóm đã áp dụng quy trình tạo ứng dụng đủ tiêu chuẩn BHSOFT của chúng tôi. Kết quả rất hài lòng và khách hàng hài lòng với các tính năng mới của họ.

Chúng tôi không chỉ xây dựng ứng dụng cho khách hàng của mình mà còn cung cấp cho họ dịch vụ bảo trì đầy đủ với chi phí hợp lý.

Công nghệ được sử dụng

  • Swift, MapKit, Swinject, RxSwift, Kotlin, Google Maps, Dagger, Databinding, RxJava
  • GeoServer, Node.js, Express.js, Postgresql, triển khai trên AWS

Kênh thông tin liên lạc

Skype, Slack và Trello

Mô hình phát triển

Agile/ Scrum

Quy mô dự án

10 MMs

Thời hạn

02/2020 – hiện tại (đã bao gồm dịch vụ bảo trì)

Đội nhóm gồm 2 nhà phát triển

Ảnh chụp màn hình

BHSOFT location-based app