Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng di động

Ứng dụng di động kết hợp

ng dụng di động kết hợp giúp các bà mẹ kiểm tra / so sánh các hoạt động của con mình với một đứa trẻ bình thường và sau đó làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

Các công nghệ đã được sử dụng trong ứng dụng là: Ionic, Cordova và Angular JS.

Ứng dụng di động kết hợp – Mobile applications development. Chúng tôi mong muốn cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tốt nhất để mang lại thành tích kinh doanh cho khách hàng.

Hiện tại, chúng tôi cũng đang làm việc trong nhiều dự án hơn sử dụng các khuôn khổ Hybrid để tăng tốc thời gian nộp đơn. Chúng tôi có thể sử dụng React Native với Expo, hoặc Ionic và Angular 4. Hơn nữa, chúng tôi đang làm quen với Electron framework để xây dựng ứng dụng với máy tính để bàn.