Khách hàng

Khách hàng là một cổng thông tin điện tử cho các nền tảng Machine Learning tích hợp đăng nhập và đăng ký bằng email, azure và tài khoản Google. Ứng dụng giúp phân tích và hiển thị số liệu thống kê cho người dùng cũng như tạo, cập nhật, xóa và chia sẻ dữ liệu.

Nhu cầu kinh doanh của khách hàng

Khách hàng đang cần một ứng dụng cổng thông tin điện tử cho mục đích phân tích và quản lý dữ liệu bệnh viện bằng AI / Machine Learning.

Dự án

BHSOFT chịu trách nhiệm tích hợp giao diện người dùng và API của ứng dụng cổng thoogn tin điện tử cho phép người dùng được ủy quyền quản lý các thử nghiệm mô phỏng và quản lý dữ liệu thử nghiệm được sử dụng cho dịch vụ mô phỏng thông qua Giao diện người dùng web của Trình quản lý.

Các tính năng của ứng dụng:

 • Ứng dụng cho phép người dùng được xác thực và được ủy quyền dễ dàng quản lý tất cả dữ liệu thử nghiệm với các chức năng như được liệt kê bên dưới:
  • Nhận bộ sưu tập dữ liệu thử nghiệm
  • Xem thông tin dữ liệu thử nghiệm có / không có id cụ thể
  • Tạo / tải lên dữ liệu thử nghiệm
  • Xóa dữ liệu thử nghiệm của riêng họ bằng một id cụ thể
  • Tải xuống dữ liệu kiểm tra đã tải lên
  • Tải xuống tệp từ điển đã tải lên
  • Chia sẻ dữ liệu thử nghiệm với người dùng khác
  • Xem danh sách người dùng với vai trò của họ
  • Hủy chia sẻ dữ liệu thử nghiệm với người dùng khác
 • Về mặt quản lý các thử nghiệm mô phỏng, người dùng có thể thực hiện các hành động sau:
  • Nhận một bộ sưu tập các thử nghiệm
  • Nhận một đối tượng thử nghiệm cụ thể
  • Tạo / cập nhật / xóa một đối tượng thử nghiệm
  • Chạy thử nghiệm
  • Nhận một bộ sưu tập kết quả
  • Lưu một kết quả

Ứng dụng này rất tiện lợi vì người dùng có thể dễ dàng cộng tác trên cùng một nền tảng. Nó cũng giúp người dùng tiết kiệm thời gian và cắt giảm chi phí thuê thêm nhân sự. 

Thách thức

Dự án đã diễn ra tốt đẹp với công việc của nhóm nhà phát triển BHSOFT front-end không có thách thức. 

Ứng dụng nói chung kết quả:

Nhóm nhà phát triển đầu cuối của BHSOFT đã giúp khách hàng phát triển ứng dụng với các tính năng khi họ cần. Với nhiều năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng web, toàn bộ nhóm đã áp dụng quy trình phát triển ứng dụng đủ tiêu chuẩn của BHSOFT để tạo ra kết quả hài lòng nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Công nghệ được sử dụng

 ReactJS, Python

Kênh liên lạc

Slack và Jira

Phương pháp luận được sử dụng

Agile/ Scrum

Quy mô dự án

30+ MMs

Thời hạn

 • 02/2020 – Hiện tại
 • Một nhóm gồm 2 lập trình viên

Ảnh chụp màn hình

BHSOFT hospital data analysis portal