Phát hành:
Ngày 15 tháng 7 năm 2020
Danh mục
GIS - Bản đồ - Vị trí / Ứng dụng Web

Giải pháp quản lý thiết bị nặng BHSoft

Khách hàng

Khách hàng là một công ty công nghệ Phần Lan, người cung cấp các giải pháp mở để số hóa các công trường làm việc và robot hóa máy móc di chuyển trên mặt đất. Họ hướng tới mục tiêu phát triển, sản xuất và cung cấp phần cứng và phần mềm để tăng năng suất, chất lượng, an toàn và tính bền vững của ngành công nghiệp di động trên mặt đất.

Nhu cầu kinh doanh của khách hàng

 • Khách hàng muốn xây dựng một ứng dụng web cho phép người dùng giám sát thiết bị hạng nặng trong các khu vực xây dựng khác nhau, dựa trên vị trí.

Dự án

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, BHSoft đã cung cấp một giải pháp ứng dụng web giá cả phải chăng và lâu dài để khách hàng có thể giám sát tất cả các thiết bị hạng nặng. Ứng dụng web cho phép người dùng:

 • Phát hiện và theo dõi vị trí của thiết bị
 • Cung cấp đầy đủ lịch sử phân tích thiết bị và báo cáo tình hình hoạt động.
 • Giám sát hiệu quả thiết bị hàng ngày để tăng năng suất

Nói chung, ứng dụng web lấy thông tin từ một số máy. Những máy này được tích hợp với các thiết bị xây dựng hạng nặng như máy xúc, máy xúc lật, máy khoan bề mặt hoặc máy ủi đang hoạt động tại các khu vực xây dựng khác nhau.Nhiệm vụ chính của các máy là tải các điểm ghi nhật ký của chúng cùng với tất cả các thông tin cần thiết (tình hình hoạt động, kết quả hoạt động, vị trí máy) lên nền web. Mỗi máy sử dụng ID dự án riêng để tham gia dự án, đồng bộ hóa với dữ liệu dự án (lập kế hoạch dự án, trình tự công việc, v.v.).

BHSoft đã giúp khách hàng xây dựng nền tảng web này. Chúng tôi đã sử dụng đầy đủ các dịch vụ AW: Amazon S3, Amazon Cognito, AWS Lambda và cổng API Amazon để quản lý phần kết thúc phía sau và API của ứng dụng web


. Chúng tôi cũng sử dụng AWS CodeCommit để lưu trữ mã, AWS CodeBuild để xây dựng mã và triển khai cũng như AWS CodePipe để tự động hóa các giai đoạn phát triển nhằm phát hành các tính năng / bản cập nhật tốt hơn và nhanh hơn.

Thách thức

 • DevOps là một khái niệm mới vào thời điểm đó nên nhóm cần thời gian để thích nghi.

Giải pháp

 • Nhân lực của BHSoft được đào tạo để thích ứng với công nghệ mới hàng ngày. Với tinh thần cởi mở, không có gì trở ngại đối với nhóm nghiên cứu để cập nhật kỹ năng của họ để làm việc với cách tiếp cận mới vào thời điểm đó.

Công nghệ được sử dụng

 • Angular 7
 • Amazon S3, Amazon Cognito, AWS Lambda, Amazon API gateway, Amazon DynamoDB

Kênh giao tiếp

 • Trao đổi qua Skype, Trello, Git.

Mô hình phát triển

 • Agile, DevOps

Quy mô dự án

 • 10MMS, 2 nhà phát triển

Thời hạn dự án

 • 2017-2019

Xem các nghiên cứu điển hình khác của BHSoft tại đây: https://bachasoftware.com/portfolio/