Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng kinh doanh / Ứng dụng di động

Ứng dụng di động chăm sóc sức khỏe – Phát triển ứng dụng di động.

Chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm tốt nhất để giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả cho khách hàng.

Đây là một ứng dụng di động dành cho nền tảng iOS và Android, chúng được kết nối với thiết bị Bluetooth để đo lường và phân tích số bước mỗi ngày của người dùng. Nó hiển thị tất cả kết quả và thống kê trong một khoảng thời gian. Ứng dụng cũng sẽ nhắc nhở người dùng về hoạt động mà họ nên làm tiếp theo

Các công nghệ: iOS/Objective C/Xcode/Android/Java;

Quy mô dự án: 6MM

Link tải:

Hiện tại, chúng tôi cũng đang làm việc trong nhiều dự án hơn về thiết bị có thể đeo bên mình với khuôn khổ Hybrid để tăng tốc độ về thời gian ứng dụng. Chúng tôi có thể sử dụng React Native với Expo hoặc Ionic và Angular 4.