Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 20202
Danh mục
Ứng dụng kinh doanh / GIS - Bản đồ - Vị trí

Hệ thống Quản lý Truy cập Cơ sở

Nhu cầu kinh doanh

Khách hàng đặt hàng Hệ thống Quản lý Cơ sở – Truy cập với đầy đủ gói phát triển sản xuất cùng với một số dự án tùy chỉnh, các yêu cầu dưới đây:

 • Phát triển đầy đủ các tính năng quản lý phong phú cho các đối tượng/ cơ sở hạ tầng/ lối vào cơ sở hạ tầng công cộng ở các bề mặt thành phố: Cây cối, đường ống, đường dây, công viên, bãi đậu xe ô tô/ tàu thuyền, khu vực cây xanh…
 • Người dùng quản trị có thể nhập, nhập, chỉnh sửa tất cả các mục trên bề mặt và cắt/ vẽ một vùng đất mới. Người dùng quản trị cũng có thể tạo nhiều loại báo cáo sử dụng..
 • Người dùng cuối có thể tìm kiếm, xem và điều hướng trong thời gian thực trên bản đồ. Người dùng có thể xem thông tin và thông số của đối tượng, yêu cầu thuê, đặt hàng, thanh toán và báo cáo nếu có vấn đề liên quan.
 • Hệ thống phải sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác và xem dữ liệu bằng BIM trên bản đồ thành phố và hiện diện ở mô hình thành phố 3D.

Thách thức

Có một số thách thức như:

  • Để hiểu rõ định nghĩa dự án cùng với kế hoạch dài hạn trong lĩnh vực xây dựng.
  • Sự phức tạp trong quá trình nâng cấp, đặc biệt là chuyển từ hướng dẫn bản đồ sang lớp Mở. Dự án yêu cầu thiết lập hai môi trường phát triển khác nhau.

Giải pháp

 • Thiết lập quy trình làm việc minh bạch (rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các bên).
 • Thiết lập và duy trì các công cụ và quy trình quản lý dự án hiệu quả (Tất cả các bên tương tác qua Trello, Git, Jira, email, Skype).
 • Tiêu chuẩn làm việc dựa trên yêu cầu của khách hàng.
 • Tất cả các bên phải đạt được sự đồng thuận về phương pháp giao tiếp hiệu quả nhất.

Các công nghệ đã sử dụng

 • Back-end/ Server:

MS .NET WinForms & WebForm, ASP.Net, C#, IIS, Rest API

Geo server, Open layer 3, Open street map, Tomcat

 • Front-end và UI:

JavaScript, JQuery, AngularJS, Bootstrap 3 & mobile responsive

 • Databases: Oracle 11, PostgreSQL, PostGIS

Thời hạn

5 năm. Đã hoàn thành vào năm 2018

Quy mô dự án

50+ MMs

Nhóm của BHSoft gồm bốn nhà phát triển, làm việc với dự án từ tháng 7 năm 2013 đến năm 2018. Phương pháp Agile / Scrum đã được áp dụng trong dự án. Nhóm cũng đã tương tác với khách hàng thông qua hội đồng quản trị Trello để quản lý và theo dõi quá trình phát triển dự án.

Liên hệ [email protected] để biết thêm thông tin.