Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng kinh doanh / Ứng dụng web / GIS - Bản đồ - Vị trí

Hệ thống quản lý hàng hóa

Nhu cầu kinh doanh

Hệ thống Quản lý Hàng hóa dành cho Khách hàng để quản lý xe tải của khách hàng di chuyển xung quanh để giao hàng của họ. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ tạo lịch trình, lộ trình ngắn nhất,… và tất cả thông tin khách hàng, người dùng, tài xế.

Công nghệ

  • Core Back-end dựa trên Java/J2EE
  • Front-End với JavaScript, JQuery, Bootstrap, Google Map API