Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
BIM & Trực quan hóa 3D / Ứng dụng kinh doanh

BIM - Thay đổi màu sắc phòng và sàn nhà

N hu cầu kinh doanh: BIM – Thay đổi màu sắc phòng và sàn nhà

Dự án triển khai một ứng dụng web dựa trên các mô hình Revit 2D & 3D, sử dụng Autodesk BIM 360 Documents và Forge API để tách từng tầng bên trong tòa nhà. Sau đó, phát triển một chức năng mới bằng cách sử dụng Three.js để tính toán đường viền của Phòng. Giao diện người dùng của phân bổ có thể chọn (nhập / xuất) một bảng màu để áp dụng và tô màu cho tất cả các phòng riêng biệt.

Trong thời gian thực hiện, chúng tôi cũng có thể thử nghiệm với nhiều mô hình IFC và đưa tất cả các mô hình vào cùng một chế độ xem. Người dùng có thể cuộn, xoay, chọn / chọn… từng đối tượng / mục trong mô hình để xem các thông số liên quan. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng việc sử dụng Autodesk Forge và BIM 360 Docs là một giải pháp tốt để hỗ trợ các kỹ sư và người dùng tương tác qua trình duyệt web.

Các công nghệ đã áp dụng

  • Quy trình dữ liệu:

Autodesk BIM 360 Docs, Autodesk Forge APIs

  • Back-end / Server:

NodeJS, Express

  • Front – end và UI:

JavaScript, Three JS, HTML5, CSS3, Bootstrap 3

Thời lượng: 2 MMs

Hiện tại, dựa trên kinh nghiệm từ dự án, chúng tôi đang đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực hơn vào BIM để học hỏi và có thêm kiến ​​thức trong lĩnh vực phát triển này. Đặc biệt với CIM / BIM và đưa vào giải pháp Thành phố thông minh.