Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng di động / Ứng dụng web

BHSoft xây dựng một API nghỉ ngơi thích hợp cho ứng dụng di động của khách hàng cũng như cung cấp gói dịch vụ DevOps và kỹ sư DevOps.

Khách hàng

Khách hàng đến từ Úc sở hữu và quản lý một nền tảng tìm kiếm và thuê nhân viên hỗ trợ để giúp việc gia đình, bảo trì nhà, điều dưỡng / chăm sóc cá nhân.

Nhu cầu kinh doanh của khách hàng:

 • Yêu cầu chính của khách hàng là xây dựng một API REST thích hợp cho phép các ứng dụng di động giao tiếp với các dịch vụ dựa trên web hoặc đám mây cụ thể. Họ cũng đang cần tuyển dụng các kỹ sư DevOps.

Dự án:

 • Khách hàng yêu cầu BHSoft xây dựng một API REST phù hợp cho phép các ứng dụng di động giao tiếp với các dịch vụ dựa trên web hoặc đám mây cụ thể.

  Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng API cho khách hàng, BHSoft đã thiết kế một API đơn giản và nhất quán cho ứng dụng di động của khách hàng cùng với tài liệu rõ ràng và lập phiên bản phù hợp ngay từ đầu.

  Chúng tôi cũng thực hiện kiểm tra đơn vị để phát hiện bất kỳ lỗi sớm nào nhằm cung cấp sản phẩm cuối cùng không có lỗi. Điều này cũng giúp đơn giản hóa quy trình gỡ lỗi cho nhóm của chúng tôi cũng như giảm chi phí sửa lỗi.

  Vì chúng ta đã quen với Agile, mọi thứ đều được thực hiện suôn sẻ và xứng đáng với từng chút nỗ lực của chúng ta trong một khoảng thời gian hiệu quả.

  Vì tích hợp là chìa khóa nên chúng tôi cũng đã sử dụng Bitbucket Pipelines để xây dựng, kiểm tra và triển khai mã. Bitbucket cung cấp kho lưu trữ riêng không giới hạn và phù hợp với nhóm nhỏ của chúng tôi với 3 người (miễn phí cho các nhóm nhỏ).

  Đối với gói dịch vụ devOps, chúng tôi quản lý dự án của khách hàng thông qua dịch vụ AWS

  • Chúng tôi sử dụng dịch vụ điều phối Elastic Beanstalk để quản lý máy chủ
  • Chúng tôi quản lý cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng AWS RDS 
  • Chúng tôi đã sử dụng Amazon S3 để lưu trữ và bảo vệ ảnh và tài liệu
  • Đối với bộ nhớ cache của trang web, chúng tôi đã sử dụng CloudFront
  • Và để kiểm soát miền, chúng tôi sử dụng Amazon Route 53

Thách thức

Phải mất một khoảng thời gian đáng kể để nhóm giao diện người dùng và nhóm phụ trợ thảo luận và đạt được sự đồng thuận về giao diện / tài liệu API.

Giải pháp

Chúng tôi đã sử dụng gói Swagger / chú thích OpenApi để tạo tài liệu API.

Công nghệ sử dụng

 • Ngôn ngữ: PHP/ Laravel
 • Bitbucket Pipeline để kiểm tra đơn vị, triển khai tự động
 • Elastic Beanstalk cho máy chủ
 • AWS RDS cho cơ sở dữ liệu
 • Amazon S3 để lưu trữ ảnh và tài liệu
 • CloudFront cho bộ nhớ cache của trang web
 • Amazon Route 53 để kiểm soát miền

Kênh giao tiếp

Trao đổi qua Skype, Trello, Git.

Mô hình phát triển

Agile/ Scrum/ DevOps

Quy mô dự án

 • 4 MMS, 3 lập trình viên

Thời hạn dự án

 • 4 tháng bắt đầu từ ngày 1/5/2019 và kết thúc vào tháng 8/2019.

Xem các nghiên cứu điển hình khác của BHSoft tại đây: https://bachasoftware.com/portfolio/