Job Archives

Full-Time
Hanoi, Vietnam, Vinh, Vietnam
Posted 3 tháng ago

Android Developer possition  Android Developer possition  Mô tả công việc Lập trình các ứng dụng trên nền tảng Android. Xây dựng các ý tưởng về ứng dụng […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam, Vinh, Vietnam
Posted 3 tháng ago

iOS Developer possition iOS Developer possition Mô tả công việc Xây dựng các ứng dụng/Game trên iOS Thiết kế, review source code, tìm hiểu các công nghệ […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam, Vinh, Vietnam
Posted 4 tháng ago

FrontEnd Developer possition FrontEnd Developer possition Mô tả công việc Tham gia phát triển các dự án về Web Front End bằng Angular Nghiên cứu, phát triển […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam, Vinh, Vietnam
Posted 4 tháng ago

PHP Developer possition  Mô tả công việc Tham gia các dự án liên quan đến PHP (Laravel) Tổ chức dự án Nghiên cứu công nghệ và xây […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 4 tháng ago

3D ThreeJs Developer possition Mô tả công việc Phát triển và bảo trì dự án Web 3D app, xây dựng ứng dụng 3D trên nền web dựa […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 5 tháng ago

DotNet Developer possition DotNet Developer possition Mô tả công việc Tham gia các dự án liên quan tới lập trình trên nền tảng .NET Framework Chuẩn bị […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 5 tháng ago

Software Development Internship Software Development Internship Mô tả công việc Thực tập, học việc tại công ty với số lượng và các công nghệ sau: 02 React […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 8 tháng ago

React Native Developer Position React Native Developer Position Mô tả công việc – .Net Senior Developer position Tham gia các dự án lập trình Mobile làm bằng công […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 12 tháng ago

NodeJS Developer position NodeJS Developer position – Tuyển lập trình viên NodeJS Mô tả công việc  Tham gia và nghiên cứu các dự án NodeJS Có kinh nghiệm […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 1 năm ago

ASP.Net Developer position – Tuyển lập trình viên ASP.Net Senior Mô tả công việc – .Net Senior Developer position Lập trình phát triển các ứng dụng trên nền […]

Read More