Get ready to impress.

Keep your audience engaged.

Build your dream website.

Let's make something great together.

Let's start a project together.

Nếu bạn có một ý tưởng cho dự án - có thể là một đặc tả yêu cầu chi tiết, một mô tả chức năng hay kể cả một tầm nhìn xa hơn cho một phầm mềm hoặc hệ thống trong tương lai - hãy chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi phân bổ các chuyên gia R&D có liên quan để xử lý các yêu cầu của bạn tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ yêu cầu và công nghệ ưu thích của bạn. Nếu bạn không muốn điền vào mẫu liên hệ, hãy gửi thư điện tử tới chúng tôi theo địa chỉ: info@bachasoftware.com.

Giờ làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu :
8.30 Sáng tới 5.30 Chiều, thứ Bảy và Chủ Nhật không làm việc.

Giữ liên lạc với chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ 3 mà không có sự cho phép của bạn. Các chính sách và quy trình bảo mật doanh nghiêp đa cấp độ của chúng tôi đảm bảo ngăn ngừa mất mát, lạm dụng hoặc chia sẻ trái phép bất cứ thông tin nhạy cảm mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể đọc thêm tại: https://bachasoftware.com/privacy-policy/