.Net Core Developer

--[C000] Bac Ha Software Co., Ltd.--

Job Duties
 • Develop backend components: Design, code, test, and debug server-side applications using ASP.NET Core, C#, and other related technologies.
 • Database management: Design and optimize database schemas, write efficient SQL queries, and manage database interactions to ensure optimal performance.
 • API development: Design and implement RESTful APIs to facilitate communication between front-end and back-end systems.
 • Integration and third-party services: Integrate external systems and services, such as payment gateways, social media platforms, and third-party APIs, into the backend infrastructure.


Required Skills and Qualifications
 • Minimum of 2 years of professional experience in backend web development using ASP.NET Core and C#.
 • Have knowledge of OOP, SOLID principles, clean code, and clean/onion/hexagon architecture. Know how and when to apply coding design patterns. Deep understanding concept of DDD, CQRS, and TDD software design
 • Have experience of developing and maintaining Microservice systems.
 • Knowledge of version control systems (e.g., Git) and familiarity with Agile development methodologies.
 • Experience with relational databases (e.g., SQL Server, MySQL) and proficiency in writing efficient SQL queries.
 • Proficient in one of API testing tools such as Swagger, Postman, Fiddle.
 • Familiarity with front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript) and their integration with backend systems.
 • Minimum 2 years of experience in working on .NET projects and outsourcing projects.
 • Strong communication skills in English are preferred.


Employee benefits

 • A Salary agreement based on skills and experience
 • Full welfare benefits according to the company’s regulations, such as social insurance, health insurance, unemployment insurance, bonuses for holidays and Tet, 13th-month salary, birthday gift, funeral allowance, annual vacation...
 • Professional and youthful working environment, colleagues are happy and friendly
 • Opportunities for training and guidance to quickly grasp the job
 • Working time: Monday to Friday.


 

Address

Bac Ha Software Co., Ltd.

Ha Noi Office, Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam

Vinh Office, P906, Vinaconex 16 apartment, No.16 An Duong Vuong Street, Truong Thi Ward, Vinh CityƯu đãi của công ty


Mỗi nhân viên có cơ hội nhìn thấy tầm ảnh hưởng của công việc của mình. Bạn có thể đóng góp thực sự cho sự thành công của công ty.
Khá nhiều hoạt động được thường xuyên tổ chức trong năm, ví dụ như buổi tập thể thao hàng tuần, sự kiện kết nối đội ngũ, đồ uống hàng tháng và hơn thế nữa

Quyền lợi

Vị trí toàn thời gian
Chế độ lương thưởng hấp dẫn.

Đào tạo

Được hỗ trợ các chương trình đào tạo để phát triển trong sự nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp

Có cơ hội làm việc với thị trường quốc tế với lĩnh vực đang là xu hướng phát triển hot nhất hiện nay

Ăn uống

Hoa quả, cà phê và
đồ ăn nhẹ.