Job Archives

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 2 months ago

Tester position Tester position – Tuyển lập nhân viên kiểm thử phần mềm Mô tả công việc Tham gia phân tích nghiệp vụ các dự án phần mềm Xây […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 3 months ago

System Admin position System Admin position – Tuyển nhân viên quản trị hệ thống Mô tả công việc  Cài đặt, quản trị và giám sát hoạt động của […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 3 months ago

Mobile Hybrid, React Native, Javascript Developer positions Mô tả công việc Phát triển các ứng dụng di dộng bằng ReactNative (Hybrid Mobile Application) Công nghệ dự án: […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 3 months ago

Software Development Internship Software Development Internship Mô tả công việc Thực tập, học việc tại công ty với nhiều công nghệ khác nhau: .Net, PHP, JavaScript, HTML5, […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 3 months ago

.Net Developer position .Net Developer position  – Lập trình viên .Net Mô tả công việc Tham gia các dự án liên quan tới lập trình trên nền […]

Read More

Full-Time, Part-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 3 months ago

HR Internship position Mô tả công việc Hỗ trợ Sàng lọc hồ sơ ứng viên; tổ chức, sắp xếp phỏng vấn. Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, gọi […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 3 months ago

React Native Developer Position Mô tả công việc – .Net Senior Developer position Tham gia các dự án lập trình Mobile làm bằng công nghệ React Native Lập […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 3 months ago

NodeJS Developer position NodeJS Developer position – Tuyển lập trình viên NodeJS Mô tả công việc  Tham gia và nghiên cứu các dự án NodeJS Có kinh nghiệm […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 5 months ago

J2EE Developer position – Tuyển lập trình viên J2EE Mô tả công việc – JavaScript Developer position Tham gia phát triển, triển khai công việc/dự án Quản […]

Read More

Full-Time, Part-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 5 months ago

Sales, Marketing Internship position Mô tả công việc Nghiên cứu, phát triển thị trường Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược Sales/Marketing cho các dự án. […]

Read More

Full-Time
Hanoi, Vietnam
Posted 5 months ago

ASP.Net Developer position – Tuyển lập trình viên ASP.Net Senior Mô tả công việc – .Net Senior Developer position Lập trình phát triển các ứng dụng trên nền […]

Read More